יום חמישי, 17 בספטמבר 2009

ספרים חדשים בפא"ר

ספר הקורס: משפחות בראייה אנתרופולוגית וסוציולוגית, מאת מתת אדר-בוניס.
ספר הקורס: מבוא לאנליזה פונקציונלית, כרך א'-ד', מאת אלי לויו וודים גרינשטיין.
כרך נוסף בספר הקורס: דיקטטורות: מאת פרופ' בנימין נויברגר. הכרך: איטליה הפשיסטית, יחידות 1-2.

קריאה נעימה

אין תגובות:

פרסום תגובה