יום ראשון, 9 באוקטובר 2011

שני ספרים חדשים בקורס "המזרח התיכון בימינו"

שני ספרים חדשים הצטרפו לארבעת ספרי הקורס "המזרח התיכון בימינו" (10646) שכבר קיימים בפא"ר ("ירדן - החיפוש אחר זהות", "סעודיה - ממלכת נפט במבוכי הדת והפוליטיקה", "עיראק: מלוכה, מהפכה, רודנות" ו"מצרים - האחות הבכירה").

הספר הראשון, "סוריה - אל הערביות וחזרה" שכתב משה מעוז, שב ומדגיש את מרכזיותה של שאלת הזהות בתולדות המזרח התיכון. ההיסטוריה הנפרשת בו מתפתלת בין תודעת סוריה כמדינה בגבולותיה המנדטוריים, לסוריה כמרכז של פאן-ערביות חילונית מהפכנית, בין סורים הנוהים אחר האסלאם הפוליטי לבין מורשת רעיון "סוריה רבתי". בזיקה לנפתולי זהות אלה מתמקד הספר בתולדות סוריה משנת 1943 ועד ימינו: בתמורות בפוליטיקה הפנימית, באסטרטגיה האזורית, במתחים המעמדיים החברתיים, במאבקים הבין- עדתיים, בהתפתחות התרבותית ובשינויים בכלכלה ובדמוגרפיה.

הספר השני, "הפלסטינים - עם בפזורתו", שכתב מצטפא כבהא, שונה משאר ספרי הסדרה אך גם משתלב היטב בהגיונה הכולל. ייחודו שאין הוא עוסק באחת ממדינות האזור. במאה ה-20 לא זכה העם הפלסטיני למימוש עצמי ממלכתי, למדינה כמסגרת לתהליכים ולתמורות שעברו וחוו רוב בני המזרח התיכון. חברו לכך סיבות רבות שחלקן נידונו בסדרות הקודמות, ואלה שהמרד הפסטיני בשנים 1936 - 1939 ועד ימינו אלה, מנותחות בהרחבה בספר זה.

יום שני, 3 באוקטובר 2011

הועלו הספרים בקורס "דיני תאגידים"

ארבעת הכרכים של הקורס "דיני תאגידים" (13018) הועלו אף הם לפא"ר. סדרת הספרים עוסקת בכל מאפייני התאגיד בכלל, ומתמקדת בחברה עיסקית בפרט. בסדרה מוצגים מגוון היבטים משפטיים, כגון: סוגי תאגידים שאינם חברות; סוגי תאגידים שניתן להקים בישראל; עקרונות המשפט בפירמה וכללי האחריות של נושאי משרה אחרים; סעדים נגד מעוולים בחברה; עקרונות סדרי הדין של סוגי תביעות שונות (תביעות נגזרות וייצוגיות); כינוס נכסים, פירוק ושינויי מבנה.
את כל הכרכים בסדרה כתבה הדרה בר-מור.

ארבעת הכרכים שהועלו הם:


  • כרך א' - דיני תאגידים: התאגיד - מהות, מיון, סיווג; האישיות המשפטית;

  • כרך ב' - דיני תאגידים: הון חברה;

  • כרך ג' - דיני תאגידים: המשטר בחברה והממשל התאגידי;

  • כרך ד' - דיני תאגידים: חובת דיווח וגילוי, תרופות וסעדים בחברה; שינוי מבנה של חברה;