יום ראשון, 28 באוקטובר 2012

עלה ספר ראשון בקורס חדש: צמיחת המדינות החדשות באפריקה (10206)

בימים אלו עלה לפא"ר הכרך קולוניאליזם ודה-קולוניזציה באפריקה  בקורס צמיחת המדינות החדשות באפריקה (10206).
את הספר כתבו נעמי חזן, נורית השמשוני-יפה ואלה קרן והוא מכיל שתי יחידות. יחידה 2, שעוסקת בקולוניאליזם באפריקה, ויחידה 3 שעוסקת בדה-קולוניזציה של אותה יבשת.
זהו למעשה אחד הכרכים מתוך סדרה שעוסקת בהכרת דפוסים שונים של משטרים קולוניאליים, הבנת תהליכי המודרניצזיה בתחומי הכלכלה והחברה בתקופה הקולוניאלית, ניתוח צמיחת התנועות הלאומיות האנטי-קולוניאליות באפריקה, לימוד דרכי המאבק נגד השלטון האירופאי וגיבוש דפוסי המשטרים באפריקה.

בקרוב מתוכננים לעלות לפא"ר כרכים נוספים בסדרה:
* יחידה 6: מקולוניאליזם ללאומיות: תוניסיה, אלג'יריה, מרוקו.
* יחידה 10: צבא ופוליטיקה באפריקה.
* יחידה 11: דמוקרטיה, דמוקרטיזציה ודה-דמוקרטיזציה באפריקה.

יום רביעי, 24 באוקטובר 2012

קורס חדש: מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות (10549)

לאחרונה עלה לפא"ר קורס חדש מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות (10549) ובתוכו 3 כרכים: כרך א' - מבנה המערכות, כרך ב' - אבטחת מידע וכרך נוסף, ביקורת טכנולוגיית המידע, ושימושיה בעבודת רואה החשבון המבקר.

ביקורת מערכות המידע החשבונאיות הממוחשבות מהווה מרכיב חשוב בעבודתו של רואה החשבון המבקר. כמעט בכל גוף שרואה חשבון יבצע בו ביקורת, הוא ימצא שהמחשב מעורב ומשולב בתוך התהליך הארגוני, בניהול המלאי, בהנהלת החשבונות, בפיקוח על הייצור, בתשלום השכר, בהעברת הכספים המתחייבים למוטבים השונים ועוד. אין פלא אפוא שבכל בחינה בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות המתקיימות במועצת רואי חשבון בעשור האחרון בישראל נשאלים הנבחנים על נושא זה.
את שני הכרכים הראשונים כתבו יהודה אורבך, שמואל גלייזנר ואת הכרך השלישי יהודה אורבך ואלון כהן.