יום רביעי, 13 באוקטובר 2010

סמסטר חדש בפתח - לימודים אקדמיים בפא"ר

לכבוד תחילת שנת הלימודים האוניברסיטאית ברצוננו להביא מקצת החומרים שיש לנו בפא"ר וערוצים נוספים על לימודים אקדמיים:
2 . יום עיון בתחום - חופש אקדמי מול מחקר מוכוון
4. הרצאות ביום העיון הקפיטליזם של הידע