יום ראשון, 28 באוקטובר 2012

עלה ספר ראשון בקורס חדש: צמיחת המדינות החדשות באפריקה (10206)

בימים אלו עלה לפא"ר הכרך קולוניאליזם ודה-קולוניזציה באפריקה  בקורס צמיחת המדינות החדשות באפריקה (10206).
את הספר כתבו נעמי חזן, נורית השמשוני-יפה ואלה קרן והוא מכיל שתי יחידות. יחידה 2, שעוסקת בקולוניאליזם באפריקה, ויחידה 3 שעוסקת בדה-קולוניזציה של אותה יבשת.
זהו למעשה אחד הכרכים מתוך סדרה שעוסקת בהכרת דפוסים שונים של משטרים קולוניאליים, הבנת תהליכי המודרניצזיה בתחומי הכלכלה והחברה בתקופה הקולוניאלית, ניתוח צמיחת התנועות הלאומיות האנטי-קולוניאליות באפריקה, לימוד דרכי המאבק נגד השלטון האירופאי וגיבוש דפוסי המשטרים באפריקה.

בקרוב מתוכננים לעלות לפא"ר כרכים נוספים בסדרה:
* יחידה 6: מקולוניאליזם ללאומיות: תוניסיה, אלג'יריה, מרוקו.
* יחידה 10: צבא ופוליטיקה באפריקה.
* יחידה 11: דמוקרטיה, דמוקרטיזציה ודה-דמוקרטיזציה באפריקה.

יום רביעי, 24 באוקטובר 2012

קורס חדש: מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות (10549)

לאחרונה עלה לפא"ר קורס חדש מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות (10549) ובתוכו 3 כרכים: כרך א' - מבנה המערכות, כרך ב' - אבטחת מידע וכרך נוסף, ביקורת טכנולוגיית המידע, ושימושיה בעבודת רואה החשבון המבקר.

ביקורת מערכות המידע החשבונאיות הממוחשבות מהווה מרכיב חשוב בעבודתו של רואה החשבון המבקר. כמעט בכל גוף שרואה חשבון יבצע בו ביקורת, הוא ימצא שהמחשב מעורב ומשולב בתוך התהליך הארגוני, בניהול המלאי, בהנהלת החשבונות, בפיקוח על הייצור, בתשלום השכר, בהעברת הכספים המתחייבים למוטבים השונים ועוד. אין פלא אפוא שבכל בחינה בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות המתקיימות במועצת רואי חשבון בעשור האחרון בישראל נשאלים הנבחנים על נושא זה.
את שני הכרכים הראשונים כתבו יהודה אורבך, שמואל גלייזנר ואת הכרך השלישי יהודה אורבך ואלון כהן.

יום שני, 23 ביולי 2012

ספר קולי נוסף בקורס ג'נוסייד - כדי שלא אהיה בין השותקים

הספר הקולי "כדי שלא אהיה בין השותקים", שכתב פרופ' יאיר אורון, התפרסם באתר פא"ר.
ספר זה, שהוא האחרון בסדרת ספרי הקורס "ג'נוסייד", אינו מבקש לסכם דברים אלא דווקא לשאול שאלות, לעורר למחשבה, להרהר בשאלה אם אפשר למנוע את מקרי הג'נוסייד או לפחות לצמצמם את מספרם. הספר מורכב בעיקרו מטקסטים שלוקטו ממקורות שונים, העוסקים בשואה ובמקרי ג'נוסייד אחרים. מובאים בו קטעי ספרות ופרקים מספרי עדויות, מספרי זיכרונות וממחקרים. חשבנו לנכון לחשוף את הקוראים לספרים שהופיעו באחרונה בעברית ולספרים בשפות אחרות, שקטעים מהם תורגמו במיוחד לספר זה, החושפים היבטים חדשים של השואה והג'נוסייד.
הם עוסקים בהתנהגותו של מבצע הרצח, בהתנהגותו של הקורבן וגם בהתנהגות הצד השלישי. מטרתנו היא להציג את התהיות והמצוקות העולות בעקבות השואה ומקרי הג'נוסייד האחרים, לנסות לחזק רגשי הזדהות עם הסבל האנושי, וכן ללמוד, לשאול שאלות ולעורר למחשבה על נושאים שלגבי חלקם אין לנו תשובות ברורות.
פרט למרכיב הלימודי שלו, הספר עוסק גם בעמדות ובערכים ומבקש לומר שהג'נוסייד הוא פשע שעלינו להיאבק בו ולצמצמו ככל האפשר. הוא מסכן את עצם קיומה של החברה האנושית, שכן השואה והג'נוסייד הם הכשל המוסרי הגדול ביותר שידע המין האנושי מעודו. אנו מבקשים לתרום להבנת חשיבותם

יום שלישי, 17 ביולי 2012

קבצים קוליים לכרך "מסך תשיעי ועשירי" בקורס האופרה (10411)

בימים אלו צורפו לכרך נוסף בקורס האופרה (10411) קבצי קול, המכילים הדגמות מוסיקליות של המפורט בטקסט. למסך התשיעי שעוסק בשלומית מאת ריכרד שטראוס, צורפו 138 קבצים כאלו ואילו למסך העשירי, שנושאו הנער והקסמים מאת ראוול, נוספו 79 קבצים נוספים (שני קבצים הושמטו בגלל בעייה של זכויות יוצרים).
כרך זה שייך לסדרת הספרים בקורס האופרה המציגים את הז'אנר כשילוב של אמנויות הבימה, הספרות והמוסיקה, החל מהולדת האופרה בראשית המאה ה- 17 ועד תחילת המאה ה- 20. ספרי הסדרה דנים באופרות מפורסמות מתקופות שונות ובסגנונות שונים, לא רק כשילוב של מוסיקה, דרמה וטקסט, אלא גם מן ההיבטים התרבותיים והחברתיים שהיו רקע לכתיבתן.


יום שני, 16 ביולי 2012

התפרסם ספר קולי נוסף: "יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות"

לאחרונה עלה לאתר פא"ר הספר הקולי "יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות" (כרך ב), שכתבה פרופ' בת ציון עראקי קלורמן.
הספר דן בתרבותם הייחודית של יהודי תימן, שהתפתחה תוך שימור ערכים תרבותיים יהודיים עתיקים, אימוץ מאפיינים שונים מתרבות הסביבה המוסלמית, והיענות לזרמים מובילים במחשבה היהודית ובספרות היהודית שהגיעו אליהם ממרכזים יהודיים מחוץ לתימן.

יום שני, 18 ביוני 2012

קורס חדש: פרקים בתולדות יהודי ארה"ב (10589)


בימים אלו נפתח לפא"ר קורס חדש:  "פרקים בתולדות יהודי ארה"ב (10589)". הקורס מכיל את הספר: "החוויה היהודית האמריקנית: תולדות, מבואות, מקורות" שכתבה ד"ר מירה קצבורג-יונגמן.

כשלושה עשר מיליון יהודים חיים היום בעולם ולמעלה משליש מהם, כחמישה מיליון ושלוש מאות אלף איש, מתגוררים בארצות-הברית. פזורה זו אינה מתייחדת רק בגודלה, אלא גם באופייה המיוחד, בשינויים שהיא חוללה ביהדות ובמוסדותיה, בפן הייחודי שהיא העניקה לחיים היהודיים המודרניים, בערכיה ובדפוסי התארגנותה.
הספר מאיר היבטים מרכזיים בתולדותיה, ובעיקר בהוויתה של תפוצת יהודי ארצות הברית, באמצעות דיונים, סקירות היסטוריות ומקורות. ייחודו הוא בפרסום מקורות ראשוניים שחלקם נחשבים לטקסטים קלאסיים של יהדות זו. אחרים מתארים את פעילותה בתחומים שונים, ולאלה נוספו דיונים מקדימים ודיון תמטי על מאפייניה של קהילה זו.

יום ראשון, 10 ביוני 2012

כרך נוסף בקורס "החברה הערבית בישראל" (10657)

הקורס "החברה הערבית בישראל" מכיל 4 כרכים, שיחדיו משרטטים תמונה מקיפה ומפורטת, רב-תחומית ועדכנית, של כל היבטי מרקם החיים של החברה הערבית-פלסטינית בישראל בצל יחסיה עם הרוב היהודי.
חוקרים פלסטינים וחוקרים יהודים מדיסציפלינות שונות: היסטוריה, מדע המדינה, סוציולוגיה, אנתרופולגיה, גאוגרפיה, פסיכולוגיה וחינוך, דנים כל אחד בתחומו, בסוגיות מכוננות ואף שנויות במחלוקת בדינמיקה של החברה הערבית בישראל כמיעוט לאומי וכקהילה תוססת.
הכרך הנוסף שהועלה לפא"ר (כרך ב') עוסק בפסיפס החברתי: עדה, משפחה ומגדר, והוא מצטרף לכרך ג' שעסק ב"מפלגות ובחירות, מנהיגות ותקשורת" שנמצא כבר במאגר.

יום רביעי, 18 בינואר 2012

ספר קולי נוסף בקורס ג'נוסייד: "השמדת העמים האינדיאנים של אמריקה הספרדית"

כיצד עלינו לכנות את הכחדתם של יותר מארבעים מיליון תושביה של אמריקה המרכזית והדרומית בעקבות בואו של האדם הלבן לחופי העולם החדש? הגברים הלבנים והמזוקנים שעלו מהים בראשית המאה ה- 16, באו כשהם נושאים על גופם חיידקים קטלניים שגופם של האצטקים, המאיה והאינקה לא היה מחוסן בפניהם. אבל אותם קונקיסטדורים - כובשים בספרדית - באו גם אחוזי תאוות בצע ונכונות בלתי מתפשרת לעשות כל שיידרש כדי לספקה.
כפי שכבר בני התקופה ידעו לספר, היו אלה רצחנות הכיבוש ואכזריותו הבלתי אנושית של השעבוד שעמדו בבסיסו של החורבן הדמוגרפי הנורא. הממד הביולוגי? הלא מכוון והלא מודע מבחינתם של הקונקיסטדורים (שכמובן לא ידעו חיידקים מה הם) לא היה כוח טבע אדיש. המגפה צעדה (כפי שעושות מגפות מאז ומתמיד) בעקבות הרעב, ההרג ההמוני והיאוש הנורא של מי שנגזר עליהם להיות דור אחרון.
ספרו של איתן גינזברג מתעד לראשונה בעברית את פרטיו של אותו חורבן דמוגרפי ותרבותי מורכב ורב-ממדי שהאדם הלבן הביא על יושבי אמריקה הדרומית והמרכזית במאה ה- 16. כבר הוגה מושג הג'נוסייד רפאל למקין כתב על הכחדת האצטקים, האינקה והמאיה כעל אחת הדוגמאות ההיסטוריות הבולטות של אותה תופעה שאת חוקיותה הוא התאמץ לנסח. באמצעות שפע של מקורות ראשוניים ובנאמנות שיטתית לקולותיהם ולמונחיהם של בני התקופה, גינזברג מביא לנו את מאבקם, סבלם ומותם של מי שנגזר עליהם לשלם את מחיר ההתפשטות

ספר קולי חדש בקורס ג'נוסייד: "בין גזענות לג'נוסייד בעת המודרנית"

המאמרים בספר זה, המופיע במסגרת סדרת הספרים של הקורס "ג'נוסייד", עוסקים בתופעות הגזענות והג'נוסייד ובקשר ביניהן, כפי שבאו לביטוי בטריטוריות גאוגרפיות שונות, החל מהמאה ה-19 וכלה בימנו אנו, ובהם תיאורי המקרים שאירעו ברואנדה, בדרפור, בהודו הבריטית, ביפן והמקרה של הרר באתיופיה. מאמרים נוספים בספר עוסקים במושג "ג'נוסייד" ובאחד הביטויים של תאוריית הגזע הנאצית. שלושה מאמרים עוסקים בזוויות שונות של נושא הגזענות במציאות הישראלית.
אף ילד לא נולד גזען, אבל ילדים רבים הופכים לגזענים במהלך חייהם ולעתים, בבגרותם, אף מעבירים ומנחילים את הגזענות לילדיהם ולתלמידיהם אחריהם. אף אחד מאתנו אינו מחוסן בפני הגזענות, ואנו נוטים לקבל גם את הטיעון שבאופן תאורטי אף אחד מאתנו אינו מחוסן מלכתחילה מהאפשרות להפוך לרוצח המונים. ללא מודעות לקיום גזענות ולאפשרות התרחשותו של ג'נוסייד, וללא חינוך נגד גזענות ונגד ג'נוסייד, אין אפוא סיכוי שהמאבק נגדם יצליח או לפחות יצמצם אותם.
אסופת מאמרים זו היא פרי של שיתוף פעולה בין האוניברסיטה הפתוחה לבין המכון לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו ע"ש סטפן רוט, אוניברסיטת תל- אביב. חלק גדול מהמאמרים בספר ראשונים בתחומם בשפה העברית. אנו מקווים שיהוו תרומה צנועה להגברת המודעות בחברה הישראלית לגזענות ולג'נוסייד- שתי תופעות היסטוריות הרות אסון לחברה האנושית.

יום ראשון, 15 בינואר 2012

כרך נוסף בקורס "בטהובן - מורד ורומנטיקן" (10934)

בימים אלו עלה לפא"ר כרך א' בסדרת ספרי הקורס "בטהובן - מורד ורומנטיקן" (10934). את הספר כתב פרופ' רון וידברג, והוא כולל שתי יחידות. יחידה 1: תקופת בון (1792-1770). יחידה 2: וריאציות וינאיות (1792-1800).

הספר, שפותח את הסדרה, עוסק בשורשי יצירתו של בטהובן, בעיר בון, ובמעברו לווינה, המלווה בהתמזגותו עם הסגנון הקלסי המאוחר, עד היותו לממשיכם המובהק של היידן ומוצרט. עם תחילת המאה ה-19 סגנונו נעשה יותר ויותר עצמאי, והדבר קשור באופן הדוק למשברים בחייו וברוח התקופה, לתמורות הפוליטיות של זמנו, ולתובנות המתפתחות אצלו באשר למעמדם של היוצר והיצירה במסגרת החברה.