יום ראשון, 10 ביוני 2012

כרך נוסף בקורס "החברה הערבית בישראל" (10657)

הקורס "החברה הערבית בישראל" מכיל 4 כרכים, שיחדיו משרטטים תמונה מקיפה ומפורטת, רב-תחומית ועדכנית, של כל היבטי מרקם החיים של החברה הערבית-פלסטינית בישראל בצל יחסיה עם הרוב היהודי.
חוקרים פלסטינים וחוקרים יהודים מדיסציפלינות שונות: היסטוריה, מדע המדינה, סוציולוגיה, אנתרופולגיה, גאוגרפיה, פסיכולוגיה וחינוך, דנים כל אחד בתחומו, בסוגיות מכוננות ואף שנויות במחלוקת בדינמיקה של החברה הערבית בישראל כמיעוט לאומי וכקהילה תוססת.
הכרך הנוסף שהועלה לפא"ר (כרך ב') עוסק בפסיפס החברתי: עדה, משפחה ומגדר, והוא מצטרף לכרך ג' שעסק ב"מפלגות ובחירות, מנהיגות ותקשורת" שנמצא כבר במאגר.

אין תגובות:

פרסום תגובה