יום שני, 18 ביוני 2012

קורס חדש: פרקים בתולדות יהודי ארה"ב (10589)


בימים אלו נפתח לפא"ר קורס חדש:  "פרקים בתולדות יהודי ארה"ב (10589)". הקורס מכיל את הספר: "החוויה היהודית האמריקנית: תולדות, מבואות, מקורות" שכתבה ד"ר מירה קצבורג-יונגמן.

כשלושה עשר מיליון יהודים חיים היום בעולם ולמעלה משליש מהם, כחמישה מיליון ושלוש מאות אלף איש, מתגוררים בארצות-הברית. פזורה זו אינה מתייחדת רק בגודלה, אלא גם באופייה המיוחד, בשינויים שהיא חוללה ביהדות ובמוסדותיה, בפן הייחודי שהיא העניקה לחיים היהודיים המודרניים, בערכיה ובדפוסי התארגנותה.
הספר מאיר היבטים מרכזיים בתולדותיה, ובעיקר בהוויתה של תפוצת יהודי ארצות הברית, באמצעות דיונים, סקירות היסטוריות ומקורות. ייחודו הוא בפרסום מקורות ראשוניים שחלקם נחשבים לטקסטים קלאסיים של יהדות זו. אחרים מתארים את פעילותה בתחומים שונים, ולאלה נוספו דיונים מקדימים ודיון תמטי על מאפייניה של קהילה זו.

יום ראשון, 10 ביוני 2012

כרך נוסף בקורס "החברה הערבית בישראל" (10657)

הקורס "החברה הערבית בישראל" מכיל 4 כרכים, שיחדיו משרטטים תמונה מקיפה ומפורטת, רב-תחומית ועדכנית, של כל היבטי מרקם החיים של החברה הערבית-פלסטינית בישראל בצל יחסיה עם הרוב היהודי.
חוקרים פלסטינים וחוקרים יהודים מדיסציפלינות שונות: היסטוריה, מדע המדינה, סוציולוגיה, אנתרופולגיה, גאוגרפיה, פסיכולוגיה וחינוך, דנים כל אחד בתחומו, בסוגיות מכוננות ואף שנויות במחלוקת בדינמיקה של החברה הערבית בישראל כמיעוט לאומי וכקהילה תוססת.
הכרך הנוסף שהועלה לפא"ר (כרך ב') עוסק בפסיפס החברתי: עדה, משפחה ומגדר, והוא מצטרף לכרך ג' שעסק ב"מפלגות ובחירות, מנהיגות ותקשורת" שנמצא כבר במאגר.