יום שני, 12 באוקטובר 2009

קורסים חדשים בפא"ר - הקורסים כוללים הרצאות מוקלטות, סימולציות, מבחנים ללימוד עצמי ועוד

קורסים חדשים בפא"ר:

הקורס: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' - בין חומרי ההוראה שנפתחו ניתן למצוא הרצאות ותרגילים מסמסטר 2009א -התרגילים לקוחים מבחינות ישנות וממטלות ישנות, מבחנים ללימוד עצמי ועוד.


הקורס: חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול - בין חומרי ההוראה שהועלו נפתחו גם הקלטות ממפגשים שהועברו בסמסטרים קודמים, תדריכי מפגשים, קישורים לסימולציות בתחום ומבחנים ללימוד עצמי.