יום רביעי, 21 בדצמבר 2011

2 כרכים נוספים בקורס "בטהובן מורד ורומנטיקן" (10934)

לאחרונה עלו לפא"ר שני כרכים נוספים בקורס "בטהובן מורד ורומנטיקן" (10934).
שני הכרכים שהועלו הם כרך ד (הסימפוניות (ב): 1812-1807) וכרך ה (רביעיות המיתרים (א); פידליו). ספרים אלו מצטרפים לכרכים ב טג שכבר הועלו לפא"ר. הכרך האחרון, כרך א', נמצא עכשיו בשלבי עבודה מתקדמים ויועלה אף הוא בקרוב.
את כל הסדרה כתב פרופ' רון וידברג והיא עוסקת בחייו וביצירתו של לודוויג ואן בטהובן (1827-1770), שרבים מגדירים כראשון הרומנטיקנים, אולם לאמתו של דבר לא ניתן לשייכו לא לקלסיקה הווינאית שקדמה לו ולא לזרם הרומנטי שהתפתח במקביל לו ולאחריו, כך שיש להתייחס ליצירתו כאל תקופה בפני עצמה.

העיון ביצירות בטהובן נעשה לפי ז'אנרים, שהחשובים שבהם הם הסונטות לפסנתר, הסימפוניות ורביעיות המיתרים, וכן ז'אנרים נוספים והקונצ'רטו בכללם. כל יצירה מקבלת את הדגש המתאים לה: לעתים מודגש הרקע האידאולוגי או הביוגרפי - ולעתים הניתוח המוסיקלי האוטונומי הוא העיקר. היצירות מוצגות כמבנים ארכיטקטוניים המשלבים בין אלמנט ההתרחבות, הקשור הפיתוח המוטיבי, ובין אלמנט ההתכנסות, הקשור לתאוריה של הרמוניה בהיבטיה העדכניים ביותר.

יום שלישי, 29 בנובמבר 2011

נפתחו בפא"ר 6 הכרכים של תורת המימון (10230)

להלן ששת הכרכים בקורס תורת המימון (10230) שנפתחו בפא"ר:

האתגרים העומדים בפני מקבלי החלטות פיננסיות בתחילת העשור השני של המאה ה-21 מאתגרים יותר מאשר אי פעם. הסדרה נועדה להקנות את ארגז הכלים הייעודי שיסייע בקבלת החלטות בעידן הנוכחי. הסדרה פותחת בהצגת המשבר הפיננסי הגלובלי בשלהי העשור הראשון של המאה ה-21, המשבר של סתיו 2008, ועוסקת במגוון רחב של נושאים בתורת המימון, בהם: ניתוח דוחות פיננסיים, ניהול הון חוזר של הפירמה, תקצוב הון בתנאי ודאות ובתנאי אי-ודאות, תורת ההשקעות: מבנה הון ומחיר הון של פירמה.

יום שלישי, 22 בנובמבר 2011

יחידה חדשה בקורס ג'נוסייד: "בין גזענות לג'נוסייד בעת המודרנית"

המאמרים ביחידה זו, המופיעה במסגרת הקורס "ג'נוסייד", עוסקים בתופעות הגזענות והג'נוסייד ובקשר ביניהן, כפי שבאו לביטוי בטריטוריות גאוגרפיות שונות, החל מהמאה ה-19 וכלה בימנו אנו, ובהם תיאורי המקרים שאירעו ברואנדה, בדרפור, בהודו הבריטית, ביפן והמקרה של הרר באתיופיה. מאמרים נוספים בספר עוסקים במושג "ג'נוסייד" ובאחד הביטויים של תאוריית הגזע הנאצית. שלושה מאמרים עוסקים בזוויות שונות של נושא הגזענות במציאות הישראלית.
אסופת מאמרים זו היא פרי של שיתוף פעולה בין האוניברסיטה הפתוחה לבין המכון לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו ע"ש סטפן רוט, אוניברסיטת תל- אביב. חלק גדול מהמאמרים בספר ראשונים בתחומם בשפה העברית. אנו מקווים שיהוו תרומה צנועה להגברת המודעות בחברה הישראלית לגזענות ולג'נוסייד- שתי תופעות היסטוריות הרות אסון לחברה האנושית. את היחידה ערכו יאיר אורון ויצחק לובלסקי.

עלה כרך בקורס "החברה הערבית בישראל"

בימים אלו הועלה לאתר פא"ר כרך ג בקורס "החברה הערבית בישראל" (10657). את 4 הכרכים בקורס כתבו: פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' ראובן אהרני וד"ר מוסטפא כבהא.

ארבעת כרכי הקורס משרטטים תמונה מקיפה ומפורטת, רב-תחומית ועדכנית, של כל היבטי מרקם החיים של החברה הערבית-פלסטינית בישראל בצל יחסיה עם הרוב היהודי. חוקרים פלסטינים וחוקרים יהודים מדיסציפלינות שונות - היסטוריה, מדע המדינה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה, פסיכולוגיה וחינוך - דנים, כל אחד בתחומו, בסוגיות מכוננות ואף שנויות במחלוקת בדינמיקה של החברה הערבית בישראל כמיעוט לאומי וכקהילה תוססת.

יום ראשון, 13 בנובמבר 2011

שני כרכים חדשים בקורס "בטהובן: מורד ורומנטיקן (10934)"

הקורס "בטהובן: מורד ורומנטיקן" מתמקד ביצירותיו של אחד הגיבורים הנערצים בתרבות המערב ואחד המלחינים האהובים והמהוללים ביותר בתולדות המוסיקה: לודוויג ואן בטהובן. הקורס בוחן את יצירתו של בטהובן מתוך ההקשר ההיסטורי והסגנוני שלתוכו נולד ובו פעל, ובודק את השפעתם העמוקה של שני הגיבורים הראשיים שקדמו לו, היידן ומוצרט (‏שהקורס הסגנון הקלאסי מוקדש להם‎)‏, ואת האופן שבו הפך ליורשם וליוצר מרכזי ברפרטואר הקנוני. סגנונו של בטהובן חרג מזה של בני תקופתו, ומחייב התייחסות כאל תקופה בפני עצמה.
בשלב זה עלו לפא"ר שני כרכים:
כרך ב': הסונטות לפסנתר בתקופת וינה הראשונה; ימי משבר ויצירה
כרך ג': מוסיקה סימפונית והעשור ההרואי (א) 1800-1806; מין העשור ההרואי 1814-1803
כל ספרי הסדרה נכתבו ע"י פרופ' רון וידברג.

בקרוב יעלו לפא"ר 3 הכרכים הנוספים בקורס:
כרך א': תקופת בון 1792-1770; תקופת וינה הראשונה 1792-1800
כרך ד': הסימפוניות (ב): 1812-1807
כרך ה': רביעיות המיתרים (א); פידליו

יום שלישי, 8 בנובמבר 2011

עלה לפא"ר הכרך הראשון בקורס "הנצרות הקדומה" (10531)

הספר, שניכתב ע"י ד"ר רבקה ניר, בוחן את תהליך פרידתה של הנצרות מן היהדות, את ראשית התפשטותה של האמונה החדשה ואת העדויות החיצוניות הקדומות עליה. נושאים מרתקים אלו נדונים באמצעות קריאה ביקורתית של המקורות הקדומים, ובעיקר הברית החדשה, ושל המחקר המודרני המפרש אותם, מצביע על הקשיים שהם מעלים ומנסה ליישבם. הספר נותן ביטוי לאסכולות ולשיטות המחקר העיקריות שהטביעו את חותמן על חקר הנצרות הקדומה ומאיר את ריבוי הפרשנויות והמחלוקות הקיימות כמעט בכל פרשייה - ריבוי הנובע בעיקר ממורכבותם של המקורות.
הספר משלב, לצד דיונים בנושאים השונים, גם שאלות שמטרתן להעמיק את הדיון ולהפגיש את הקוראים עם עמדות שונות במחקר. שאלות אלו כוללות הפניות לקובץ הנצרות הקדומה, שלוש המאות הראשונות, אסופת מאמרים, המרחיב את יריעת הדיון ומלווה ספר זה.
בקרוב יעלה ספר נוסף בקורס זה – "הנצרות הקדומה, היסטוריה וספרות בתקופת כינונה (800-100)".

יום חמישי, 3 בנובמבר 2011

הועלו 3 ספרים בקורס חדש: "משטרים דמוקרטיים (10661)"

שלושה ספרים פורסמו בקורס החדש, "משטרים דמוקרטיים (10661)":
בספר הראשון, "דמוקרטיות: ארצות הברית - דמוקרטיות בהתהוות מתמדת (יח' 5)" בוחן ההיסטוריון אייל נווה מאוניברסיטת תל אביב את ההיסטוריה של הדמוקרטיה האמריקנית בהערכה ובביקורתיות כאחד.
הכרך השני ("דמוקרטיות: משטרים רפובליקניים בצרפת במאה ה- 20 (יח' 8-7)") שכתב יאיר זלטנרייך מציג את הדמוקרטיה הצרפתית, המורכבת יחסית, בהשוואה למדינות אחרות.
הספר השלישי ("דמוקרטיות: הודו - דמוקרטיה בחברה משוסעת (יחידות 10-9)") שנכתב ע"י פ"ר קומרסוואמי מגולל את סיפורה של הדמוקרטיה הגדולה בעולם, מאז שחרורה מהשלטון הקולוניאלי ועד תחילת המאה ה- 21.
בקרוב יעלה לפא"ר גם ספר נוסף בקורס: "דמוקרטיות- הדמוקרטיה האתונאית העתיקה (יח' 2-1)" שכתבה רחל צלניק.

יום ראשון, 9 באוקטובר 2011

שני ספרים חדשים בקורס "המזרח התיכון בימינו"

שני ספרים חדשים הצטרפו לארבעת ספרי הקורס "המזרח התיכון בימינו" (10646) שכבר קיימים בפא"ר ("ירדן - החיפוש אחר זהות", "סעודיה - ממלכת נפט במבוכי הדת והפוליטיקה", "עיראק: מלוכה, מהפכה, רודנות" ו"מצרים - האחות הבכירה").

הספר הראשון, "סוריה - אל הערביות וחזרה" שכתב משה מעוז, שב ומדגיש את מרכזיותה של שאלת הזהות בתולדות המזרח התיכון. ההיסטוריה הנפרשת בו מתפתלת בין תודעת סוריה כמדינה בגבולותיה המנדטוריים, לסוריה כמרכז של פאן-ערביות חילונית מהפכנית, בין סורים הנוהים אחר האסלאם הפוליטי לבין מורשת רעיון "סוריה רבתי". בזיקה לנפתולי זהות אלה מתמקד הספר בתולדות סוריה משנת 1943 ועד ימינו: בתמורות בפוליטיקה הפנימית, באסטרטגיה האזורית, במתחים המעמדיים החברתיים, במאבקים הבין- עדתיים, בהתפתחות התרבותית ובשינויים בכלכלה ובדמוגרפיה.

הספר השני, "הפלסטינים - עם בפזורתו", שכתב מצטפא כבהא, שונה משאר ספרי הסדרה אך גם משתלב היטב בהגיונה הכולל. ייחודו שאין הוא עוסק באחת ממדינות האזור. במאה ה-20 לא זכה העם הפלסטיני למימוש עצמי ממלכתי, למדינה כמסגרת לתהליכים ולתמורות שעברו וחוו רוב בני המזרח התיכון. חברו לכך סיבות רבות שחלקן נידונו בסדרות הקודמות, ואלה שהמרד הפסטיני בשנים 1936 - 1939 ועד ימינו אלה, מנותחות בהרחבה בספר זה.

יום שני, 3 באוקטובר 2011

הועלו הספרים בקורס "דיני תאגידים"

ארבעת הכרכים של הקורס "דיני תאגידים" (13018) הועלו אף הם לפא"ר. סדרת הספרים עוסקת בכל מאפייני התאגיד בכלל, ומתמקדת בחברה עיסקית בפרט. בסדרה מוצגים מגוון היבטים משפטיים, כגון: סוגי תאגידים שאינם חברות; סוגי תאגידים שניתן להקים בישראל; עקרונות המשפט בפירמה וכללי האחריות של נושאי משרה אחרים; סעדים נגד מעוולים בחברה; עקרונות סדרי הדין של סוגי תביעות שונות (תביעות נגזרות וייצוגיות); כינוס נכסים, פירוק ושינויי מבנה.
את כל הכרכים בסדרה כתבה הדרה בר-מור.

ארבעת הכרכים שהועלו הם:


  • כרך א' - דיני תאגידים: התאגיד - מהות, מיון, סיווג; האישיות המשפטית;

  • כרך ב' - דיני תאגידים: הון חברה;

  • כרך ג' - דיני תאגידים: המשטר בחברה והממשל התאגידי;

  • כרך ד' - דיני תאגידים: חובת דיווח וגילוי, תרופות וסעדים בחברה; שינוי מבנה של חברה;

יום שלישי, 23 באוגוסט 2011

ספרים קוליים גם ברוסית ובערבית

בפא"ר פורסמו גם ספרים קוליים ברוסית ובערבית: עשר יחידות לימוד בקורס בין יהודים לנוצרים וספר הקורס מכאוב הדעת שתורגמו כולם לרוסית; וארבע יחידות לימוד מתוך הקורס המזרח התיכון בין מלחמות העולם, שתורגמו לערבית.

יום שלישי, 16 באוגוסט 2011

ספר קולי חדש: חורבן - השמדת היהודים בידי גרמניה הנאצית

לאחרונה התפרסם באתר פא"ר ספר קולי נוסף: חורבן - השמדת היהודים בידי גרמניה הנאצית, שהוא ספר בסדרת הספרים בנושא ג'נוסייד שאחדים מהם התפרסמו כבר בגרסה קולית. הספר, שכתב ד"ר אריאל הורביץ, עוסק בשואה מנקודת מבט היסטוריוסופית המבקשת לשאול שאלות על ההתרחשויות ההיסטוריות, והוא דן בסוגיות אחדות, בהן דמותו של הרוצח, הצלה בימי השואה, תגובות על השואה לאחר המלחמה, זכרון השואה, ייחודיותה והכחשתה, והאוניברסליות של השואה, שהן מן הסוגיות המרכזיות בחקר השואה והג'נוסייד.

יום חמישי, 4 באוגוסט 2011

ספר קולי חדש: ארה"ב - דמוקרטיה בהתהוות מתמדת

לאחרונה עלה לאתר פא"ר ספר קולי חדש - ארה"ב דמוקרטיה בהתהוות מתמדת, מתוך הקורס משטרים דמוקרטיים (10661). בספר זה, סוקר כותב הספר, פרופ' אייל נווה, את ההיסטוריה של ארה"ב מרגע לידתה כמקום מפלט מהעולם הישן ועד להיותה למעצמת-על בעידן הגלובליזציה.

יום חמישי, 28 ביולי 2011

כרכים חדשים בקורס "אירופה ערש הלאומיות"

לאחרונה עלו לפא"ר 3 ספרים נוספים בקורס אירופה ערש הלאומיות. הסדרה עוסקת בעליית הלאומיות באירופה בתחילת המאה ה-19 ובוחנת את גילוייה של הלאומיות בתחומים שונים: ספרות, אמנות הציור, מוסיקה, פילוסופיה - שבאמצעותם עוצבה התודעה הלאומית של בני אירופה.

אלו הכרכים החדשים שהועלו בימים אלו:
יחידה 2: מעשיות האחים גרים
יחידה 8: המלחין סמטנה והלאומיות הצ'כית
לאומיות בחסד היחיד: ביוגרפיה אינטלקטואלית של היינריך פון קלייסט

3 הכרכים האלו מצטרפים לשני כרכים של הקורס שכבר נמצאים בפא"ר:
עם אומה מולדת
יחידות 5-7: לאומיות מול קומוניזם

יום חמישי, 21 ביולי 2011

כרך חדש בקורס ה"אופרה"

לאחרונה עלה לפא"ר כרך חדש בקורס האופרה (14011), השייך למחלקה לספרות לשון ואמנויות באוניברסיטה הפתוחה. הכרך מכיל את המסכים התשיעי העשירי.
המסך התשיעי עוסק ב"שלומית" מאת ריכרד שטראוס ואילו המסך העשירי מוקדש ל"הנער והקסמים" מאת רוואל.
הכרך הזה הוא למעשה הכרך החמישי המועלה לפא"ר בקורס האופרה. סדרת הספרים מציגה את הז'אנר כשילוב של אמנויות הבימה, הספרות והמוסיקה, החל מהולדת האופרה בראשית המאה ה- 17 ועד תחילת המאה ה- 20. ספרי הסדרה דנים באופרות מפורסמות מתקופות שונות ובסגנונות שונים, לא רק כשילוב של מוסיקה, דרמה וטקסט, אלא גם מן ההיבטים התרבותיים והחברתיים שהיו רקע לכתיבתן. ספרי הסדרה מלווים בתקליטורים עם הדגמות מוסיקליות מפורטות. אלו נושאי המסכים שנמצאים בפא"ר:

מסך ראשון ושני: אבירות כפרית/מסקאני; הולדת האופרה; מונטוורדי -
מסך רביעי וחמישי: ריגולטו/ורדי; האנסמבל האופראי:לה בוהם/ פוצ'יני
מסך שישי ושביעי: הספר מסיביליה/רוסיני; דון ג'ובאני/מוצרט
מסך שמיני: הוולקירה/ואגנר
חדש:
מסך תשיעי: שלומית/ ריכרד שטראוס; הנער והקסמים/ ראוול

יום חמישי, 10 בפברואר 2011

MIT מעלה את החומרים הפתוחים שלה לאיפון, איפד ואיפוד


אוניברסיטת MIT ראשונת הפותחים חומרים (MIT Open Courseware) ומי שמנהיגה עד היום את הארגון של הגופים האקדמיים שפותחים חומרים לעולם ( OpenCourseWare Consortium) מעלה את האתר המדהים שלה גם לאייפון, איפד ואיפוד טאץ'.
ביישום קישור ל 2000 הקורסים שהם העלו לרשת, ויכולת הורדה של התכנים למכשיר האישי.
למי שרוצה להוריד - כאן.

יום שני, 24 בינואר 2011

יום חמישי, 6 בינואר 2011

מזג האויר בפא"ר

"כולם מדברים על מזג האוויר אבל אף אחד לא עושה דבר בנידון." (מארק טווין)

מי שרוצה להבין כמה דברים על מזג האויר מוזמן להיכנס לאתר הקורס - מבוא למטאורולוגיה וללמוד כמה דברים מאתרים העוסקים בכך ברשת ומשאלות אמריקאיות.

ניתן לעיין בספרי הקורס בגוגל ספרים - חלק א' חלק ב.