יום שני, 3 באוקטובר 2011

הועלו הספרים בקורס "דיני תאגידים"

ארבעת הכרכים של הקורס "דיני תאגידים" (13018) הועלו אף הם לפא"ר. סדרת הספרים עוסקת בכל מאפייני התאגיד בכלל, ומתמקדת בחברה עיסקית בפרט. בסדרה מוצגים מגוון היבטים משפטיים, כגון: סוגי תאגידים שאינם חברות; סוגי תאגידים שניתן להקים בישראל; עקרונות המשפט בפירמה וכללי האחריות של נושאי משרה אחרים; סעדים נגד מעוולים בחברה; עקרונות סדרי הדין של סוגי תביעות שונות (תביעות נגזרות וייצוגיות); כינוס נכסים, פירוק ושינויי מבנה.
את כל הכרכים בסדרה כתבה הדרה בר-מור.

ארבעת הכרכים שהועלו הם:


  • כרך א' - דיני תאגידים: התאגיד - מהות, מיון, סיווג; האישיות המשפטית;

  • כרך ב' - דיני תאגידים: הון חברה;

  • כרך ג' - דיני תאגידים: המשטר בחברה והממשל התאגידי;

  • כרך ד' - דיני תאגידים: חובת דיווח וגילוי, תרופות וסעדים בחברה; שינוי מבנה של חברה;

תגובה 1: