יום רביעי, 21 בדצמבר 2011

2 כרכים נוספים בקורס "בטהובן מורד ורומנטיקן" (10934)

לאחרונה עלו לפא"ר שני כרכים נוספים בקורס "בטהובן מורד ורומנטיקן" (10934).
שני הכרכים שהועלו הם כרך ד (הסימפוניות (ב): 1812-1807) וכרך ה (רביעיות המיתרים (א); פידליו). ספרים אלו מצטרפים לכרכים ב טג שכבר הועלו לפא"ר. הכרך האחרון, כרך א', נמצא עכשיו בשלבי עבודה מתקדמים ויועלה אף הוא בקרוב.
את כל הסדרה כתב פרופ' רון וידברג והיא עוסקת בחייו וביצירתו של לודוויג ואן בטהובן (1827-1770), שרבים מגדירים כראשון הרומנטיקנים, אולם לאמתו של דבר לא ניתן לשייכו לא לקלסיקה הווינאית שקדמה לו ולא לזרם הרומנטי שהתפתח במקביל לו ולאחריו, כך שיש להתייחס ליצירתו כאל תקופה בפני עצמה.

העיון ביצירות בטהובן נעשה לפי ז'אנרים, שהחשובים שבהם הם הסונטות לפסנתר, הסימפוניות ורביעיות המיתרים, וכן ז'אנרים נוספים והקונצ'רטו בכללם. כל יצירה מקבלת את הדגש המתאים לה: לעתים מודגש הרקע האידאולוגי או הביוגרפי - ולעתים הניתוח המוסיקלי האוטונומי הוא העיקר. היצירות מוצגות כמבנים ארכיטקטוניים המשלבים בין אלמנט ההתרחבות, הקשור הפיתוח המוטיבי, ובין אלמנט ההתכנסות, הקשור לתאוריה של הרמוניה בהיבטיה העדכניים ביותר.