יום שני, 16 ביולי 2012

התפרסם ספר קולי נוסף: "יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות"

לאחרונה עלה לאתר פא"ר הספר הקולי "יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות" (כרך ב), שכתבה פרופ' בת ציון עראקי קלורמן.
הספר דן בתרבותם הייחודית של יהודי תימן, שהתפתחה תוך שימור ערכים תרבותיים יהודיים עתיקים, אימוץ מאפיינים שונים מתרבות הסביבה המוסלמית, והיענות לזרמים מובילים במחשבה היהודית ובספרות היהודית שהגיעו אליהם ממרכזים יהודיים מחוץ לתימן.

אין תגובות:

פרסום תגובה